วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560

เลขลาววันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560 อ.พร พารวย

เลขลาววันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560 อ.พร พารวยhttps://www.youtube.com/watch?v=j7I-hRmxVxo

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560

สถิติ หวย ออก วันครู 16 มกราคม 2560 สถิติ หวย ออก วันครู 16 มกราคม 2560

สถิติ หวย ออก วันครู 16 มกราคม 2560
สถิติ หวย ออก วันครู 16 มกราคม 2560
สถิติ หวย ออก วันครู 16 มกราคม 2560
สถิติ หวย ออก วันครู 16 มกราคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เลขลาวงวด 27 ตุลาคม 2559 วิเคราะห์เลขลาวหวยลาวงวดนี้(27/10/2016) โดย อ.พร พารวย

เลขลาวงวด 27 ตุลาคม 2559 วิเคราะห์เลขลาวหวยลาวงวดนี้(27/10/2016) โดย อ.พร พารวย
สถิติหวยลาว 100 งวดที่ผ่านๆมา ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจของงวดนี้

- งวดวันพุธที่ 26/10/2559        หวยลาวออก 699  บน 99 ,ล่าง 69
- งวดวันจันทร์ที่ 24/10/2559   หวยลาวออก 8752 บน 52 ,ล่าง 87
- งวดวันศุกร์ที่ 21/10/2559      หวยลาวออก 2248 บน 48,ล่าง 22
- งวดวันพุธที่ 19/10/2559        หวยลาวออก 224  บน 24 ,ล่าง 22
- งวดวันศุกร์ที่ 14/10/2559      หวยลาวออก 7509 บน 09,ล่าง 75
- งวดวันพุธที่ 12/10/2559        หวยลาวออก 358  บน 58 ,ล่าง 35
- งวดวันจันทร์ที่ 10/10/2559   หวยลาวออก 0662 บน 62 ,ล่าง 06
- งวดวันศุกร์ที่ 7/10/2559        หวยลาวออก 3800 บน 00,ล่าง 38
- งวดวันพุธที่ 5/10/2559          หวยลาวออก 154   บน 54 ,ล่าง 15
- งวดวันจันทร์ที่ 3/10/2559      หวยลาวออก 7069 บน 69 ,ล่าง 70
- งวดวันศุกร์ที่ 30/9/2559        หวยลาวออก  0589 บน 89, ล่าง 05
- งวดวันพฤหัสบดี 29/9/2559   หวยลาวออก 4004 บน 04 ,ล่าง 40
- งวดวันพุธที่ 28/9/2559          หวยลาวออก 106   บน 06 , ล่าง 10
- งวดวันจันทร์ที่ 26/9/2559      หวยลาวออก 2070 บน 70 , ล่าง 20


วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เลขลาว อ.พร พารวย งวดวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559

เลขลาว อ.พร พารวย งวดวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559

เลขลาวเด็ด ๆ อ.พร พารวย
 ช่อง ติดตามหวยอัพเดท


หวยลาว 21 ตุลาคม 2559
สามตัวบน สองตัวล่าง
หวยลาว 19 ตุลาคม 2559
สามตัวบน สองตัวล่าง
224 22
หวยลาว 17 ตุลาคม 2559
งวดนี้ถูกยกเลิก
หวยลาว 14 ตุลาคม 2559
สามตัวบน สองตัวล่าง
509 75
หวยลาว 12 ตุลาคม 2559
สามตัวบน สองตัวล่าง
358 35
หวยลาว 10 ตุลาคม 2559
สามตัวบน สองตัวล่าง
662 06
หวยลาว 7 ตุลาคม 2559
สามตัวบน สองตัวล่าง
800 38
หวยลาว 5 ตุลาคม 2559
สามตัวบน สองตัวล่าง
154 15
หวยลาว 3 ตุลาคม 2559
สามตัวบน สองตัวล่าง
069 70
หวยลาว 30 กันยายน 2559
สามตัวบน สองตัวล่าง
589 05
หวยลาว 29 กันยายน 2559
สามตัวบน สองตัวล่าง
004 40
หวยลาว 28 กันยายน 2559
สามตัวบน สองตัวล่าง
106 10
หวยลาว 26 กันยายน 2559
สามตัวบน สองตัวล่าง
070 20
หวยลาว 23 กันยายน 2559
สามตัวบน สองตัวล่าง
860 28
หวยลาว 22 กันยายน 2559
สามตัวบน สองตัวล่าง
314 31
หวยลาว 21 กันยายน 2559
สามตัวบน สองตัวล่าง
146 14
หวยลาว 19 กันยายน 2559
สามตัวบน สองตัวล่าง
297 12
หวยลาว 16 กันยายน 2559
สามตัวบน สองตัวล่าง
752 27
หวยลาว 14 กันยายน 2559
สามตัวบน สองตัวล่าง
892 89
หวยลาว 12 กันยายน 2559
สามตัวบน สองตัวล่าง
534 35

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เลขลาว วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559 อ.พร พารวย วิ่งเน้น ๆ เข้าหลายงวด

เลขลาว วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559 อ.พร พารวย วิ่งเน้น ๆ เข้าหลายงวด

 

  

 

 

 เลขลาว วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559 อ.พร พารวย วิ่งเน้น ๆ เข้าหลายงวด


สถิติหวยลาว 50 งวดที่ผ่านๆมา ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจของงวดนี้

- งวดวันศุกร์ที่ 26/8/2559        หวยลาวออก 8931  บน 31 , ล่าง 89
- งวดวันพุธที่ 24/8/2559          หวยลาวออก 027   บน 27 , ล่าง 02
- งวดวันจันทร์ที่ 22/8/2559      หวยลาวออก 4120 บน 20 , ล่าง 41
- งวดวันศุกร์ที่ 19/8/2559        หวยลาวออก 8773  บน 73 , ล่าง 87
- งวดวันพุธที่ 10/8/2559          หวยลาวออก 531   บน 31 , ล่าง 53
- งวดวันจันทร์ที่ 15/8/2559      หวยลาวออก 8076  บน 76 , ล่าง 80
- งวดวันศุกร์ที่ 12/8/2559         หวยลาวออก 6009  บน 09 , ล่าง 60
- งวดวันพุธที่ 10/8/2559           หวยลาวออก 354   บน 54 , ล่าง 35
- งวดวันจันทร์ที่ 8/8/2559         หวยลาวออก 4462  บน 62 , ล่าง 44
- งวดวันศุกร์ที่ 5/8/2559           หวยลาวออก 7867  บน 67 , ล่าง 78
- งวดวันพุธที่ 3/8/2559             หวยลาวออก 258   บน 58 , ล่าง 25
- งวดวันจันทร์ที่ 1/8/2559         หวยลาวออก 3826  บน 26 , ล่าง 38
- งวดวันศุกร์ที่ 29/7/2559         หวยลาวออก 0796  บน 96 , ล่าง 07
- งวดวันพุธที่ 27/7/2559           หวยลาวออก 471   บน 71 , ล่าง 47
- งวดวันจันทร์ที่ 25/7/2559      หวยลาวออก 2989  บน 89 , ล่าง 29
- งวดวันศุกร์ที่ 22/7/2559         หวยลาวออก 2726  บน 26 , ล่าง 27
- งวดวันพุธที่ 20/7/2559           หวยลาวออก 101   บน 01 , ล่าง 10
- งวดวันจันทร์ที่ 18/7/2559      หวยลาวออก 0472  บน 72 , ล่าง 04
- งวดวันศุกร์ที่ 15/7/2559         หวยลาวออก 3718  บน 18 , ล่าง 37
- งวดวันพุธที่ 13/7/2559           หวยลาวออก 999   บน 99 , ล่าง 99
- งวดวันจันทร์ที่ 11/7/2559       หวยลาวออก 1354  บน 54 , ล่าง 13
- งวดวันศุกร์ที่ 8/7/2559           หวยลาวออก 8823  บน 23 , ล่าง 88
- งวดวันพุธที่ 6/7/2559             หวยลาวออก 996   บน 96 , ล่าง 99
- งวดวันจันทร์ที่ 4/7/2559         หวยลาวออก 7884  บน 84 , ล่าง 78
- งวดวันศุกร์ที่ 1/7/2559           หวยลาวออก 4264  บน 64 , ล่าง 42
- งวดวันพุธที่ 29/6/2559           หวยลาวออก 368   บน 68 , ล่าง 36
- งวดวันจันทร์ที่ 27/6/2559       หวยลาวออก 0702  บน 02 , ล่าง 07
- งวดวันศุกร์ที่ 24/6/2559         หวยลาวออก 8889  บน 89 , ล่าง 88
- งวดวันพุธที่ 22/6/2559           หวยลาวออก 842   บน 42 , ล่าง 84
- งวดวันจันทร์ที่ 20/6/2559       หวยลาวออก 1101  บน 11 , ล่าง 01
- งวดวันศุกร์ที่ 17/6/2559          หวยลาวออก 8484  บน 84 , ล่าง 84
- งวดวันพุธที่ 15/6/2559           หวยลาวออก 149   บน 49 , ล่าง 14
- งวดวันจันทร์ที่ 13/6/2559       หวยลาวออก 7735  บน 35 , ล่าง 77
- งวดวันศุกร์ที่ 10/6/2559          หวยลาวออก 2337  บน 37 , ล่าง 23
- งวดวันพุธที่ 8/6/2559             หวยลาวออก 582   บน 82 , ล่าง 58
- งวดวันอังคารที่ 7/6/2559        หวยลาวออก 1536  บน 36 , ล่าง 15
- งวดวันจันทร์ที่ 6/6/2559         หวยลาวออก 2365  บน 65 , ล่าง 23
- งวดวันศุกร์ที่ 3/6/2559           หวยลาวออก 4738  บน 38 , ล่าง 47
- งวดวันพุธที่ 1/6/2559             หวยลาวออก 970   บน 70 , ล่าง 97
- งวดวันจันทร์ที่ 30/5/2559       หวยลาวออก 1392  บน 92 , ล่าง 13
- งวดวันศุกร์ที่ 27/5/2559         หวยลาวออก 9370  บน 70 , ล่าง 93
- งวดวันพุธที่ 25/5/2559           หวยลาวออก 691   บน 91 , ล่าง 69
- งวดวันจันทร์ที่ 23/5/2559       หวยลาวออก 0650  บน 50 , ล่าง 06
- งวดวันศุกร์ที่ 20/5/2559         หวยลาวออก 2027  บน 27 , ล่าง 20
- งวดวันพุธที่ 18/5/2559           หวยลาวออก 075   บน 75 , ล่าง 07
- งวดวันอังคารที่ 17/5/2559     หวยลาวออก 2148  บน 48 , ล่าง 21
- งวดวันจันทร์ที่ 16/5/2559       หวยลาวออก 0175  บน 75 , ล่าง 01
- งวดวันศุกร์ที่ 13/5/2559          หวยลาวออก 3382  บน 82 , ล่าง 33
- งวดวันพุธที่ 11/5/2559            หวยลาวออก 370   บน 70 , ล่าง 37
- งวดวันจันทร์ที่ 9/5/2559          หวยลาวออก 3820  บน 20 , ล่าง 38
- งวดวันศุกร์ที่ 6/5/2559            หวยลาวออก 3402  บน 02 , ล่าง 34
- งวดวันพุธที่ 4/5/2559              หวยลาวออก 719   บน 19 , ล่าง 71
- งวดวันอังคารที่ 3/5/2559        หวยลาวออก 097   บน 97 , ล่าง 09
- งวดวันศุกร์ที่ 29/4/2559          หวยลาวออก 0800  บน 00 , ล่าง 08
- งวดวันพุธที่ 27/4/2559            หวยลาวออก  990   บน 90 , ล่าง 99